0981.061.118

Chào mừng Ngày Quốc Khánh Nước CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2023)

Chào mừng Ngày Quốc Khánh Nước CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2023)
Cách đây 78 năm, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân hân hoan chờ đón thời khắc lịch sử của dân tộc. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
78 năm qua, mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy vinh dự và tự hào về nền độc lập tự do của đất nước đã giành được và thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ngày Quốc Khánh cũng nhắc nhớ chúng ta, những thế hệ hôm nay và mai sau trách nhiệm gìn giữ, vun đắp để giá trị ý nghĩa vô cùng lớn lao, sự vô giá của độc lập, tự do luôn được trường tồn.
Chào mừng Ngày Quốc Khánh 2/9, Binh Nam Group kính chúc Qúy khách hàng, đối tác và toàn bộ CBCNV công ty có một kỳ nghỉ lễ bình an, hạnh phúc bên gia đình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.